YÊU CẦU KÍCH HOẠT THÀNH CÔNG

Trung tâm X3English đã nhận được yêu cầu kích hoạt khóa học Ulti Pronun của bạn.

Hệ thống đang trong quá trình kiểm tra email bạn sử dụng kích hoạt đã nằm trong danh sách mua khóa học thành công hay chưa. (Quá trình kiểm tra có thể mất tầm 5 phút)

Ngay sau khi xác nhận thành công, Trung tâm sẽ gửi thông tin tài khoản, hướng dẫn học qua email của bạn.

Bạn nhớ check mail hàng ngày để có những định hướng luyện tập hiệu quả.

Chúc bạn chinh phục thành công Phát Âm Tiếng Anh!

Nền tảng tự học tiếng Anh

Đơn giản - Hiệu quả - Thành công cho mọi đối tượng

02473 055 899