Lesson 4 – Drilling exercise 4

Listen and answer the questions.

Nghe và trả lời câu hỏi.

Question 1 – 4

KeyQuestionsTranslation
1. AWhy is Cornwall so attractive for surfers?

A. Because of its long coastline 
B. Because of the tall waves
C. Because of the climate
D. Because it’s easily accessible  
Tại sao Cornwall lại hấp dẫn những người lướt sóng?

A. Bởi vì nó có đường bờ biển dài
B. Vì những con sóng cao
C. Vì khí hậu
D. Vì nó dễ tiếp cận
2. BWhat is Bude?

A. A surfing school
B. A surfing spot
C. A surfing instructor
D. A big surfing town
Bude là gì?

A. Một trường dạy lướt sóng
B. Một điểm lướt sóng
C. Một người hướng dẫn lướt sóng
D. Một thị trấn lướt sóng lớn
3. CHow are the surfing instructors?

A. Lazy and boring.
B. Strict and unprofessional
C. Active and dependable
D. Unfriendly and uncompromising
Người hướng dẫn lướt sóng được mô tả như thế nào?

A. Lười nhác và tẻ nhạt
B. Nghiêm khắc và không chuyên nghiệp
C. Năng động và đáng tin cậy
D. Không thân thiện và không nhân nhượng
4. BHow many parts does the course consist of?

A. One
B. Two
C. Three
D. Four
Khóa học bao gồm bao nhiêu phần?

A. Một
B. Hai
C. Ba
D. Bốn
ScriptsTranslation
Cornwall offers amazing surfing spots for professional surfers, as well as for beginners due to its long coastline. There is a small but perhaps the most popular resort destination called Bude where tourists come to surf. There are fantastic surfing schools in all of the popular surfing towns in Cornwall, offering great courses for beginners and unforgettable experiences. The instructors are well-trained, fit, energetic, reliable and encouraging. The courses are divided into two major parts: one on the ground and one in the water. Beginners are supervised and constantly motivated to achieve their goal of standing upright and successfully riding the waves.Cornwall có rất nhiều địa điểm lướt sóng tuyệt vời cho các vận động viên chuyên nghiệp cũng như người mới bắt đầu tập nhờ có đường bờ biển dài ở đó. Có một địa điểm nghỉ dưỡng nhỏ nhưng có lẽ là nổi tiếng nhất tên là Bude, nơi du khách có thể tới để lướt sóng. Có những trường dạy lướt sóng tuyệt vời ở mọi thị trấn lướt sóng phổ biến ở Cornwall, cung cấp các khóa học tuyệt hảo cho người mới bắt đầu cùng những trải nghiệm không thể nào quên. Những người hướng dẫn đều được huấn luyện bài bản, khỏe mạnh, giàu năng lượng, đáng tin cậy và biết khích lệ học viên. Các khóa học được chia làm hai phần: một là trên mặt đất và sau đó là trên mặt nước. Những học viên mới bắt đầu được giám sát và liên tục tạo động lực để có thể đạt được mục tiêu đứng thẳng và thành công cưỡi được trên những con sóng.

Question 5 – 7

KeyQuestionsTranslation
5. AWhere does the birthday party take place?

A. At Josh’s home
B. At Martha’s apartment
C. At Tom’s apartment
D. At a restaurant
Bữa tiệc sinh nhật được tổ chức ở đâu?

A. Tại nhà Josh
B. Tại căn hộ của Martha
C. Tại căn hộ của Tom
D. Tại nhà hàng
6. BWhen was the last time Josh and Martha saw each other?

A. Last Saturday
B. Last December
C. At Josh’s graduation party.
D. At Martha’s birthday party.
Lần cuối Josh và Martha gặp nhau là khi nào?

A. Thứ Bảy tuần trước
B. Tháng Mười Hai năm ngoái
C. Tại tiệc tốt nghiệp của Josh
D. Tại tiệc sinh nhật Martha
7. CWhat will the guests at the party be served?

A. A formal dinner.
B. Cake.
C. Drinks and refreshments
D. Ingredients 
Khách tại bữa tiệc sẽ được phục vụ gì?

A. Một bữa tối trang trọng
B. Bánh ngọt
C. Đồ uống và món ăn nhẹ
D. Các nguyên liệu
ScriptsTranslation
Hello Martha, it’s Josh calling. We haven’t talked in a while, so I hope all’s well. Listen, I’m calling to invite you to my birthday party at my apartment next Saturday at 8 pm. Everybody from the gang will be there. I really hope you could come. We haven’t seen each other since Tom’s graduation party in December last year. Oh, and it’s going to be a casual party, so you don’t need to dress up. There will be appetizers, snacks, and beverages. Hope to see you soon. Call me. Bye-bye!Chào Martha, Josh đây. Chúng ta đã không nói chuyện cũng lâu rồi, nên tớ hi vọng mọi thứ vẫn ổn. Nghe này, tớ gọi để mời cậu tới dự tiệc sinh nhật tại nhà tớ thứ Bảy tới vào lúc 8 giờ tối. Mọi người trong nhóm đều sẽ tới. Tớ thực sự mong cậu đến được. Chúng ta đã không gặp nhau kể từ tiệc tốt nghiệp của Tom tháng Mười Hai năm ngoái. Ồ, mà đó chỉ là bữa tiệc bình thường thôi, nên cậu không cần ăn diện đâu. Sẽ có món khai vị, đồ ăn vặt và đồ uống. Hi vọng sớm được gặp cậu. Gọi cho tớ nhé. Tạm biệt!

Question 8 – 10

KeyQuestionsTranslation
8. CWhat is the first thing to do when you are designing an emergency action plan?

A. Assist a person in need
B. Count the employees
C. Mark the exits
D. Vacate the building.
Điều đầu tiên cần làm khi thiết kế một bản kế hoạch hành động khẩn cấp là gì?

A. Hỗ trợ người cần giúp đỡ
B. Đếm số nhân viên
C. Đánh dấu các lối thoát hiểm
D. Sơ tán tòa nhà
9. BWhere should the drawings be placed?

A. By the exits.
B. Where people could read them easily.
C. At the entrance door.
D. In the manager’s office. 
Bản vẽ nên được đặt ở đâu?

A. Ở các lối thoát hiểm
B. Nơi mọi người có thể dễ dàng đọc được
C. Tại cửa ra vào
D. Trong phòng giám đốc
7. CWhat will help people exit the building more quickly? 

A. Reading the drawings during the emergency
B. Assisting people in need
C. Constantly counting people
D. The wide passages
Điều gì sẽ giúp mọi người rời khỏi tòa nhà nhanh chóng hơn?

A. Đọc các bản vẽ trong tình huống khẩn cấp
B. Hỗ trợ những người cần trợ giúp
C. Liên tục đếm số người
D. Các lối đi rộng rãi
ScriptsTranslation
When you are creating your emergency action plan, the first thing to do is to set the evacuation routes and exits out of the office building. In fact, it would be helpful to have drawings of the evacuation plans in visible places. This way the employees will know where to go in case of an emergency. All of the exits should be marked. The passages in the building should be wide enough to fit more people. Count the people so that you know nobody is left behind. Assist the employees that are in need. Leave the office building as quickly as possible.Khi xây dựng kế hoạch hành động khẩn cấp, điều cần làm đầu tiên là vạch ra đường và lối thoát sơ tán khỏi tòa nhà văn phòng. Trên thực tế, sẽ rất hữu ích nếu có bản vẽ kế hoạch sơ tán đặt tại những nơi dễ thấy. Bằng cách này, các nhân viên sẽ biết cần đi đâu trong trường hợp khẩn cấp. Mọi lối thoát hiểm cần được đánh dấu. Các lối đi trong tòa nhà nên được làm đủ rộng để có thể chứa được nhiều người. Đếm số người để đảm bảo không ai bị bỏ lại. Hỗ trợ các nhân viên cần giúp đỡ. Rời khỏi tòa nhà căn phòng càng nhanh càng tốt.