Lesson 3 – Drilling Exercise 6

Choose the correct answer for the following questions

Question 1-3

KeyQuestion & Answer (in bold)Translation
1
C
What does the woman think about the French restaurant?
A. She said that the appetizers were horrible.
B. She said that the waiters were amazing.
C. She said that the guests are not treated properly.
Người phụ nữ nghĩ gì về nhà hàng Pháp?
A. Cô ấy nói rằng món khai vị rất tệ.
B. Cô ấy nói phục vụ bàn rất tuyệt.
C. Cô ấy nói khách hàng không được đối đãi tốt.
2
B
Where did the man and the woman go to grab a bite?
A. A French restaurant
B. A deli
C. A cafe
Người đàn ông và người phụ nữ đi đâu để ăn?
A. Một nhà hàng Pháp
B. Một cửa hàng đồ ăn
C. Một quán cà phê
3
A
At what time did the man and the woman leave their office?
A. At 1 pm
B. At 2 pm
C. At 3 pm
Người đàn ông và phụ nữ rời văn phòng lúc mấy giờ?
A. Lúc 1 giờ
B. Lúc 2 giờ
C. Lúc 3 giờ
ScriptsTranslation
M: It’s almost break time. Would you like to get a cup of coffee?
W: Sure, but I’m also a bit hungry. I’d like to get something to eat.
M: They have some really delicious appetizers in the French restaurant nearby.
W: I know, but the service is horrible. Let’s go to the deli down the street and pop in the cafe for some coffee. 
M: That works for me. Let’s go right now. We’ve got about an hour.
W: We’ll be back by 2 pm. No worries.
M: Sắp tới giờ giải lao rồi. Em có muốn đi uống cà phê không?
W: Có chứ, nhưng em hơi đói. Em muốn ăn gì đó.
M: Ở nhà hàng Pháp gần đây có mấy món khai vị rất ngon đấy.
W: Em biết, nhưng dịch vụ thì tệ quá. Mình đến cửa hàng đồ ăn ở dưới phố rồi ghé quán uống cà phê đi.
M: Được đấy. Đi luôn đi. Chúng ta có khoảng một tiếng.
W: Mình sẽ quay lại lúc 2 giờ chiều. Đừng lo.

Question 4-6

KeyQuestion & Answer (in bold)Translation
4
B
What is the man interested to know?
A. That is a nice neighborhood. 
B. If there are schools nearby.
C. If there is enough room for children.
Người đàn ông muốn biết điều gì?
A. Liệu khu dân cư đó có tốt hay không.
B. Liệu có trường học nào quanh đó không.
C. Có đủ chỗ cho trẻ con hay không.
5
B
Which money aspect is of interest to the man?
A. Whether he should pay the rent immediately.
B. How much is the prepayment for renting the apartment. 
C. Whether he should pay the deposit and the first rent once he moves in.
Người đàn ông quan tâm đến vấn đề nào về tiền?
A. Liệu anh ta có phải trả tiền thuê nhà ngay hay không.
B. Phải trả trước bao nhiêu để thuê căn hộ.
C. Liệu anh ta có phải trả đặt cọc và tiền thuê tháng đầu ngay khi chuyển vào không.
6
A
How much is the rent?
A. $1200
B. $2400
C. $4800
Giá thuê là bao nhiêu?
A. 1200$
B. 2400$
C, 4800$
ScriptsTranslation
W: This is a lovely two-bedroom apartment on the second floor. It’s perfect for a family with children.
M: Are there any schools in the vicinity?
W: Yes, there is a great elementary school just down the block. This is a very safe neighborhood. 
M: How much is the deposit for this apartment?
W: It’s equal to one month’s rent. So, if you decide to move in, you need to give the landlord money for the security deposit and for the first month’s rent. That would be $2400. 
W: Đây là một căn hộ 2 phòng ngủ rất đẹp nằm ở tầng hai. Quá tuyệt vời cho một gia đình có trẻ nhỏ.
M: Có trường học nào ở quanh đây không?
W: Có ạ, có một trường tiểu học rất tốt ngay cuối dãy nhà. Khu dân cư này rất an toàn.
M: Cần đặt cọc bao nhiêu cho căn hộ này?
W: Bằng với tiền thuê nhà một tháng. Vậy nên nếu anh quyết định chuyển vào, anh cần đưa tiền cọc và tiền thuê tháng đầu tiên cho chủ nhà. Tổng là 2400 Đô-la.

Question 7-9

KeyQuestion & Answer (in bold)Translation
7
B
When are the women planning to go shopping?
A. On Wednesday.
B. On Saturday.
C. On Sunday.
Hai người phụ nữ dự định đi mua sắm khi nào?
A. Vào thứ Tư.
B. Thứ Bảy.
C. Chủ Nhật.
8
C
What kind of dress is the first speaker planning to buy?
A. A long, red dress.
B. A short, red dress.
C. A short, black dress.
Người nói thứ nhất định mua loại váy nào?
A. Váy đỏ dài.
B. Váy đỏ ngắn.
C. Váy đen ngắn.
9
B
When does the gathering at the office take place?
A. Sunday.
B. Thursday.
C. Wednesday
Buổi tiệc của văn phòng diễn ra khi nào?
A. Chủ Nhật.
B. Thứ Năm.
C. Thứ Tư.
ScriptsTranslation
W1: Let’s go shopping this weekend. There are three lovely little boutiques opposite my building.
W2: I have to go to a wedding on Sunday, so Saturday will be great. What do you want to buy?
W1: Well, at first I wanted to buy a long, red dress for the office party, but now I’ve decided to go with a little black cocktail dress.
W2: Oh, I completely forgot about the office party. When is it? Is it next Wednesday at 7 pm?
W1: Yes, it’s at 7, but it’s on Thursday, not Wednesday. 
W1: Cuối tuần này đi mua sắm đi. Có ba cửa hàng nhỏ rất dễ thương ở đối diện tòa nhà tớ.
W2: Tớ phải đi ăn cưới hôm Chủ nhật rồi, nên thứ 7 được đấy. Cậu muốn mua gì?
W1: Ừm, ban đầu tớ muốn mua cái váy đỏ dáng dài để đi tiệc công ty, nhưng bây giờ tớ quyết định mặc chiếc đầm ngắn màu đen rồi.
W2: Ôi, tớ quên mất bữa tiệc công ty đấy. Khi nào ấy nhỉ? Có phải 7 giờ tối thứ Tư tới không?
W1: Ừ, lúc 7 giờ, nhưng thứ Năm cơ, không phải thứ Tư.