Lesson 2 – Drilling Exercise 1

Listen and identify the key words in the questions/statements

Nghe và xác định các từ khóa trong câu hỏi/ câu sau

Question 1

KeysScriptsTranslation
A. report
B. resend
Can you resend me the report?Bạn có thể gửi lại báo cáo cho tôi không?

Question 2

KeysScriptsTranslation
A. make

C. reservation
Did you make a reservation?Bạn đã đặt phòng chưa?

Question 3

KeysScriptsTranslation
B. serious
C. leg injury
Could you tell me if his leg injury is serious?Bạn có thể cho tôi biết liệu vết thương ở chân anh ấy có nghiêm trọng không?

Question 4

KeysScriptsTranslation
A. whose
B. clothing item
C. this
Whose clothing item is this? Món quần áo nàycủa ai?

Question 5

KeysScriptsTranslation
A. colleague

C. appointment
My colleague made an appointment, didn’t he? Đồng nghiệp của tôi đã sắp xếp lịch hẹn phải không?

Question 6

KeysScriptsTranslation
B. patient
C. out of danger
I think the patient is out of danger.Tôi nghĩ rằng bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Question 7

KeysScriptsTranslation
A. where
B. go
C. on vacation
Where did you go on vacation?Bạn đã đi nghỉ ở đâu?

Question 8

KeysScriptsTranslation
A. flight
B. next week
Your flight is next week, isn’t it? Chuyến bay của bạn vào tuần tới phải không?

Question 9

KeysScriptsTranslation
B. cinemaDid you go to the cinema last night?Tối qua bạn đã đi tới rạp chiếu phim phải không?

Question 10

KeysScriptsTranslation
C. receiptCan you show me the receipt?Bạn có thể cho tôi xem hóa đơn được không?