Order Starter

Đăng ký Starter - Coaching One to One

Chia sẻ từ học viên Coaching One to One

Thu nhập của tôi đã tăng gấp đôi sau khi nói tiếng Anh lưu loát và chuyển sang làm tại 1 công ty nước ngoài.

Tôi đã tốn rất nhiều tiền cho hàng chục khóa học tiếng Anh tại các trung tâm Anh ngữ. Vấn đề lớn nhất của tôi là khả năng sắp xếp việc học. Cứ theo học được 1 thời gian là tôi lại thấy đuối và không thể theo kịp lớp.

Lớp lại đông tới hàng chục học viên, thầy cô không thể theo sát từng cá nhân nên tôi cứ lặp lại hành trình đăng ký học được vài buổi rồi lại bỏ cuộc giữa chừng.

Thông qua khóa huấn luyện Coaching One to One, tôi được theo sát, 1 kèm 1, được thúc đít để hoàn thành các nhiệm vụ, được sửa lỗi và giúp vượt qua những khó khăn khi luyện.

Tiếng Anh trở nên dễ dàng hơn.

Cảm ơn thầy và đội ngũ Coaching

John Huy
Marrketing Manager