ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH NATIVE 1 TO 1 THÀNH CÔNG

Chỉ còn 1 bước nữa để đưa trình độ tiếng Anh của bạn lên 1 cấp độ hoàn toàn mới!

Chúc mừng bạn đã đăng ký thành công. Bạn chỉ cần thanh toán gói chương trình đã chọn để bắt đầu ngay. Bạn sẽ nhận được:

  • Phiếu thu
  • Quy định học phí, chính sách

Cách để bạn hoàn thành học phí như sau:

Chủ tài khoản Ngân hàng Số tài khoản
Trần Thị Thu Trang Vietcombank - Sở giao dịch Hà Nội 0011004286042
Công ty Cổ phần MarNet Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công 06114568001
Công ty Cổ phần MarNet Ngân hang TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Đô 0451000408147
Công ty Cổ phần MarNet Ngân hàng Thương mại Cổ phần TPBank - Chi nhánh Thăng Long 12510001090553

Cảm ơn bạn. Đơn hàng của bạn đã được tiếp nhận.

  • Mã đơn hàng:
  • Sản phẩm:
  • Ngày tạo:
  • Tổng cộng: VNĐ
  • Phương thức thanh toán: Chuyển khoản ngân hàng