Hotline: 02 473 055 899

Thông Tin Đặt Hàng

Bạn nhận được:

  • Nói chuyện tiếng Anh & Sửa Lỗi Sai Với HLV Nước Ngoài Thỏa Thích 16 Giờ/Ngày
  • Luyện 1 Kèm 1 Về Chủ Đề Eng Breaking Hoặc Free Talk
  • Biết trình độ hiện tại và được sửa lỗi sai phát âm, ngữ pháp của chính mình

quà tặng đặc biệt:

  • Mua gói 12 buổi (1.590.000 VNĐ) Tặng thêm 02 buổi (trị giá 300.000 VNĐ)
  • Mua gói 24 buổi (2.990.000 VNĐ Tặng thêm 06 buổi (trị giá 900.000 VNĐ)

Bạn Phạm Trang - Hà Nội

Nhờ nói chuyện với HLV nước ngoài thường xuyên, mình đã có thể nói chuyện tiếng Anh lưu loát với đối tác Malaysia chỉ sau 5 lesson Eng Breaking

© Native 1 to 1 by X3English | Quy Định Chung | Contact Us