Native – Feedback to Tư vấn

Dành riêng cho học viên bận rộn

muốn thực hành và chữa lỗi sai tiếng ạnh hàng tuần với người nước ngoài

Số lượng quà tặng 99 buổi học thử Native 1 to 1 ĐÃ HẾT.

Click vào link dưới đây để tìm hiểu thêm về Native 1 to 1: https://x3english.com/native-1-to-1/ (hoặc hệ thống sẽ tự động chuyển trang sau 3s…)