angle-double-right

Livestream


Chữa Top 3 Lỗi Phát Âm Sai Kinh Điển Ai Cũng Gặp Khi Luyện Lesson 1 Eng Breaking 

00
Days
03
Hours
01
Minutes
59
Seconds

Speaker

Mr. Caleb Steiner - TEFL Certificate - Australia

10 năm kinh nghiệm đào tạo tại Vương quốc Anh, Trung Đông, Việt Nam

Mai Nguyễn

Community Manager X3English

  • Thời gian: Thứ 5, 28 Tháng 02 2019 - Từ 20:30 PM đến 21:30 PM
  • Địa điểm: Livestream trên hệ thống học trực tuyến: learn.x3english.com

Copyright 2017, Company Name

Disclaimer