Luyện nghe tiếng Anh cơ bản: 25 bài nghe ngắn thú vị

87
8831
luyện nghe tiếng anh cơ bản

Luyện nghe tiếng Anh cơ bản bằng các câu chuyện ngắn có thể giúp các bạn ở trình độ “Beginning” lên một cấp độ mới trong việc học tiếng Anh. Bạn không chỉ biết thêm nhiều từ mới mà khả năng nghe sẽ tăng lên rất nhiều.

Quá trình này có thể diễn biến khá chậm nhưng những gì nó mang lại cho bạn lại rất hiệu quả.

Học tiếng Anh thông qua các mẩu chuyện, cuốn sách sẽ giúp bạn đạt tới sự lưu loát hơn bao giờ hết.

Bạn có biết tại sao không?

More...

luyện nghe tiếng anh cơ bản

3 lý do giải thích tại sao bạn nên luyện nghe tiếng Anh cơ bản bằng truyện ngắn

1. Tăng vốn từ vựng và hoàn thiện khả năng ngữ pháp nhanh chóng

Các câu chuyện ngắn đơn giản chỉ có một lượng từ mới nhỏ và nhất định sẽ khiến bạn thấy thoải mái khi nghe, đọc.

Bạn sẽ không bị choáng ngợp  và thấy chán vì quá nhiều từ mới hay khô khan như các giáo trình được biên soạn để học tiếng Anh.

Một câu chuyện bao giờ cũng thú vị và dễ nhớ hơn những mớ lý thuyết thông thường chứ!

Bạn cũng có thể thấy được sự khác nhau giữa các từ, cụm từ được sử dụng trong từ văn cảnh và ý nghĩa khác nhau.

Tiếng Anh cũng giống tiếng Việt ở chỗ: khi bạn đặt từ vào văn cảnh khác nhau, bạn sẽ hiểu và dịch chúng theo ý nghĩa khác nhau.

2. Học tiếng Anh với tốc độ của riêng bạn.

Bạn có thể nghe lại nhiều lần, bao nhiêu lâu tùy thích, rèn luyện phát âm sao cho chuẩn xác cũng như ghi lại những câu, cụm từ mà bạn thấy hay ra một cuốn sổ tay riêng đem theo bên mình.

Như trong bộ giáo trình Eng Breaking, có 2 tốc độ “slow” và “native” cho người học. Mỗi một tốc độ lại có điểm hay riêng:

Tốc độ “slow” sẽ cho bạn nghe rõ phát âm chính xác của từng từ, bao gồm cả các âm đuôi và cách nhấn trọng âm.

Còn ở tốc độ “native”, bạn được nghe tốc độ thật của người bản xứ.

Bạn sẽ biết cách nối âm ra sao (linking sound), cách nhấn trọng âm trong câu thế nào, và bạn sẽ thấy với một vài từ không quan trọng, người bản xứ sẽ nói lướt qua rất nhanh, gần như là “nuốt” luôn từ đó nên bạn có thể không nghe thấy được.

Bạn có thể tham khảo bộ giáo trình tiếng Anh giao tiếp Eng Breaking tại đây.

Học tập thoải mái luôn là cách hữu hiệu để tăng hiểu quả làm việc.

3. Việc nghe, đọc rất thú vị!

Sau tất cả, việc nghe, đọc truyện tiếng Anh là một cách thư giãn thú vị mà không có bất cứ sự căng thẳng nào.

Nếu bạn là một người thích đọc sách hay thích nghe kể chuyện, nhưng lại sợ đọc một cuốn tiểu thuyết tiếng Anh, vậy hãy bắt đầu từ những mẩu chuyện ngắn trước.

Đừng lo! Tôi sẽ từng bước giúp bạn đạt được điều đó. Với mỗi một mẩu chuyện ngắn bạn được nghe, bạn sẽ càng cải thiện được nhiều thứ.

25 truyện ngắn tiếng Anh đơn giản dễ nghe, dễ đọc

1. Thank you, Mom

I love my mom. She took care of me when I was very young. She took care of me when I was sick.

She taught me how to read. She taught me how to get dressed. She taught me how to button my shirt. She taught me how to tie my shoes. She taught me how to brush my teeth.

She taught me to be kind to others. She taught me to tell the truth. She taught me to be polite. She took me to school on my first day of school. She held my hand. She helped me with my homework. She was nice to all my friends. She always cheered me up.

Next year I will graduate from high school. I will go to college. I will do well in college. I will do well after college. My mom has taught me well.

luyện nghe tiếng anh cơ bản

Thank you, Mom!

2. Try to sleep

Norma went to bed. It was eleven o’clock. She turned out the light.

She lay in bed. It was dark. It was quiet. She couldn’t sleep. She closed her eyes. She tried to sleep, but she couldn’t.

She turned the light back on. She opened her book. She started to read her book. It was a good book. She read one page. Then she read another page.

After a while, she felt sleepy. She closed the book. She turned out the light. She closed her eyes. She went straight to sleep.

3. Red, White and Blue

Tracy looked at the flag. The flag is red, white, and blue. It has 50 white stars.

The white stars are on a blue square. The flag has six white stripes. It has seven red stripes. All the stripes are horizontal. They are not vertical. The stripes do not go up and down. They go from left to right.

Tracy loves her flag. It is the flag of her country. It is a pretty flag. No other flag has 50 stars. No other flag has 13 stripes.

4. Washing Her Hands

Fay went into the bathroom. She turned on the cold water. She turned on the hot water. Warm water came out of the faucet.

She put her hands under the warm water. She rubbed her hands together. She picked up a bar of white soap. She rubbed the soap with her hands. She put the soap back. She washed her hands for half a minute.

Then she rinsed her hands with the water. She turned off the hot water. She turned off the cold water. She dried her hands with a towel.

5. A Thin Man

Richard is a light eater. He doesn’t eat much. He isn’t a heavy eater. He eats a light breakfast, a light lunch, and a light dinner.

Richard is not fat. He is thin. He will always be thin, because he is a light eater.

He eats a bowl of cereal for breakfast. He eats a bowl of cereal with milk. He eats a sandwich for lunch. Sometimes it’s a fish sandwich. He likes fish.

He eats rice and vegetables for dinner. All he eats for dinner is rice and vegetables. He will never get fat.

6. A Piece of Paper

Jimmy dropped a piece of paper on the floor. He bent over and picked it up. He folded the piece of paper in two. He put it on the table.

He picked up a pencil. He wrote a phone number on the piece of paper. He put the pencil on the table.

He picked up the scissors. He picked up the piece of paper. He cut the paper in half. He put one-half of the paper on the table. He put the other half with the phone number in his shirt pocket. He put the scissors on the table.

7. Buy A New Car

Linda wants to buy a new car. She has an old car. Her old car is a white Honda.

Linda wants to buy a new Honda. She wants to buy a new red Honda. She has saved $1,000. She will use $1,000 to help buy the new car. She will give $1,000 to the Honda dealer.

The Honda dealer will give her a contract to sign. The contract will require her to pay $400 a month for seven years. Her new red Honda will cost Linda a lot of money. But that’s okay, because Linda makes a lot of money.

8. Water and An Apple

Susan likes to eat apples. She likes to eat big red apples.

She likes to wear a blue hat. She wears a big blue hat on her head. She wears a hat and eats an apple.

She drinks some water from a white cup. Susan drinks water and eats apples.

She doesn’t cut the apple with a knife. A knife is sharp. She just eats the apple. She holds the apple in her hand. She bites into the apple with her teeth.

She licks her lips. She drinks more water. She wipes her mouth with her hand.

9. Cold Weather

Thomas was not hot. He was not warm either. He was cold.

The weather was not hot. The weather was not warm either. The weather was cold.

Thomas did not like to be cold. He looked for his jacket. He found his jacket. He put on his jacket. But he was still cold.

He looked at the windows. Were all the windows closed? Yes, they were. They were all closed. None of the windows were open.

He looked at the door. The door wasn’t open. It was closed. He was still cold. He looked for a warmer jacket.

10. A Shot in the Arm

Lucy went to the doctor. She didn’t feel good.

The doctor asked, “What’s the problem? What’s the matter?” She said she didn’t feel right. “Do you hurt? Where do you hurt?” the doctor asked. She said that she hurt all over. She hurt everywhere. She hurt all over her body.

The doctor said, “You have a big problem. I will fix your problem.” The doctor gave Lucy a shot. He gave her a shot in her left arm. “Do you feel better now?” he asked her. “No,” she said, “now my left arm hurts a lot.”

Bạn muốn thành thạo Tiếng Anh Giao Tiếp Cơ Bản chỉ sau 3 tháng? Hãy luyện giao tiếp với người bản xứ cùng EngBreakingClick Vào Đây Để Khám Phá Ngay! 

11. In Love

 

Donna loved her husband. Her husband loved Donna. They were in love with each other.

She wanted to give him a birthday present. He was going to be 40 years old next week.

She wondered what to give him. Should she give him a watch? Should she give him a sweater? Should she give him a new guitar? What should she give him?

She asked him what he wanted for his birthday. He said he didn’t want anything for his birthday. “Oh, you must want something!” she said. “You’re right,” he said. “I want your love forever.”

luyện nghe tiếng anh cơ bản

In love.

12. A Storm

Laura looked out the window. A storm was coming. The sky was getting darker. The wind was starting to blow. Some trees were bending. Leaves were flying through the air. It was getting cold.

She closed all the windows. She went outside. Her car was in the street. She closed the windows in her car. She locked her car. She went back into her house.

She turned on the TV. She wanted to see the news about the storm. The TV person said it was a big storm. He said it would rain a lot. He told people to stay home.

13. New Shoes

Lisa loves to go shopping. Tomorrow she is going shopping. She needs a new pair of shoes.

She wants to buy a pair of red shoes. She thinks red shoes are pretty. She will buy a pair of shoes at the mall. Lisa usually shops at the mall.

The mall is only a mile from her house. She just walks to the mall. It only takes her 20 minutes. Tomorrow she will go to four different shoe stores. Tomorrow is Saturday. The mall always has sales on Saturday. If the sale price is good, Lisa might buy two pairs of shoes.

14. Eggs and Apples

Emma went to the market. She needed to buy food. She needed brown eggs.

She opened a carton of brown eggs. She looked at the eggs. None of them were cracked. None of them were broken. All the eggs were okay. She closed the carton.

She put the carton of eggs in her shopping cart. She needed red apples. She looked at a bag of red apples.

She looked for dark spots on the apples. She looked for worm holes in the apples. She didn’t see any dark spots or worm holes. She put the bag of apples in her shopping cart.

15. Piano Player

Donald plays the piano. He loves the piano. He has a big piano in his living room. His piano is shiny and black. It has three legs. He sits on a bench to play the piano.

The bench has four legs. His piano has 88 keys. The keys are black and white. Donald has ten fingers. His ten fingers play music on the 88 piano keys.

The piano also has three pedals. Donald uses his two feet on the three pedals. He uses both of his hands and both of his feet to play the piano. He also uses both of his eyes to play the piano.

luyện nghe tiếng anh cơ bản

Piano player

16. Work, Work

It was time for bed. Edward was very tired. He turned off the TV. He turned off his computer. He turned off the dining room light.

He went into the bathroom. He brushed his teeth. He went into the bedroom. He put on his pajamas. He got into bed. He put his head on the pillow. He pulled the blanket up to his shoulders.

He thought about all the work he had done that day. He thought about all the work he had to do the next day. He closed his eyes. He thought about his vacation in three months. That would be so nice.

17. Write a Letter

Christopher wrote a letter to his sister. His sister lived in another city. His sister did not have a computer. Neither did he. His sister didn’t like to use the phone. Neither did he.

He wrote his sister a long letter. He told her the news in his life. He told her that he had a new job. He told her that he had a new girlfriend. He told her that he had a new car. He had lots of news for his sister.

She would be happy to read his letter. Then she would send him a letter. Her letter would have lots of news, too.

18. Start the Car

Bob pushed the button on the door handle. He pulled on the door handle. He opened the car door.

He got into the car. He sat down. He sat down in the driver’s seat. He sat down behind the steering wheel.

Bob put the seat belt on. He buckled the seat belt. The seat belt went across his chest. The seat belt went across his lap. The seat belt kept him safe.

He put his car key into the ignition. The ignition was next to the steering wheel. The ignition starts a car. Bob turned the car key in the ignition. The car started.

19. Fly Away

Greg took the pen out of his pants pocket. He took his keys out of his pants pocket. He took his cell phone out of his pants pocket. He took his wallet out of his pants pocket.

He put everything into a plastic tray. He took his shoes off. Greg was at the airport. He had to get on the airplane. But he had to pass through security first. He passed through security.

He put his pen and keys back into his pocket. He put his cell phone and wallet back into his pocket. He put his shoes back on his feet. He got on the airplane.

20. Go To Work


Patricia did not have much time. It was time to go to work. She did not want to be late for work. She would lose her job if she was late.

She finished her coffee. She drank the last drop. She put the coffee cup in the kitchen sink. She turned on the kitchen faucet. She poured water into the cup. She turned off the faucet.

She picked up her keys. The keys were on the kitchen table. She grabbed her gray coat. Her gray coat was on the chair. The chair was next to the door. She walked outside. She locked her door with her house key.

21. Melted Cheese

Steven was hungry. What could he eat? He looked in the refrigerator. He saw some orange cheese. He saw some yellow butter. He knew what he would eat.

He would eat a melted cheese sandwich. He took the cheese and butter out of the refrigerator. He buttered two slices of bread. He sliced the cheese and put it between the two buttered slices. He heated the frying pan. He put the cheese sandwich into the frying pan.

After three minutes, he flipped the sandwich over. After three more minutes, he put the melted cheese sandwich on a plate.

22. Drain Opener

Mike washed his hands. He washed his hands with soap and water. He brushed his teeth. He brushed his teeth with toothpaste and water. He turned off the water.

The sink was full of water. The water did not go down the drain. The water stayed in the sink. What was the matter? Why didn’t the water go down the drain? Mike waited and waited. The water didn’t go anywhere. It sat in the sink.

Mike opened a bottle of liquid Drain Opener. He poured the Drain Opener into the sink. Mike waited one minute. Then all the water went down the drain.

23. Fresh Fish

Mike was ready for bed. It was 11 o’clock. He had to get up early the next day.

The next day he was going fishing. Fish wake up early. They look for food early in the day. They look for food late in the day. The best time to fish is early or late in the day. That is when the fish are hungry.

Mike set his alarm. He set his alarm for 5 o’clock. The next day he would start fishing at 6 o’clock. He wanted to catch four or five fish. If he caught four or five fish, he could eat fresh fish all week. Fresh fish is the best fish. Mike went to bed.

24. The Shoe Shine

Danny looked at his brown shoes. They looked old and dirty. They needed a shine. It was time to shine his brown shoes.

He got a rag. He got a shoe brush. He got a can of polish. He opened the can of polish. He put the rag around his finger. He scooped out a bit of polish with his finger. He rubbed the polish all over the left shoe. He brushed the left shoe. He brushed it and brushed it.

The shoe began to shine. It looked like a new shoe. Then Danny put polish on the right shoe. He brushed the right shoe until it looked like a new shoe.

25. Life Is Good

I am happy. I have many friends. I have a large family. I have four brothers and four sisters. I am in the middle. Four brothers are older than me. Four sisters are younger than me.

I go to school. I am in the sixth grade. I like my teachers. My teachers like me. I have friends in every class.

My favorite class is history. I like to read about history. History is a story about our past. Soon we will all be history. Then kids in school will read about us. I hope they like our stories.

My best friend is Bobby. Bobby and I do many things together. We swim together. We play basketball together. We ride our bikes together.

I have many other friends. We all go to the mall on weekends. We go to movies. We go to restaurants. We tell jokes. We laugh. We have fun. Life is great!

luyện nghe tiếng anh cơ bản

Life is good!

Lời kết

Đây là 25 truyện ngắn tiếng Anh vô cùng đơn giản dễ đọc dành cho bạn. Mỗi câu chuyện đều có kèm các bản audio giúp bạn nghe rõ cách phát âm và đọc sao cho đúng.

Mỗi ngày bạn hãy chọn ra từ 2 đến 3 truyện để luyện đọc và phát âm thật thành thạo, đừng chọn quá nhiều, chúng có thể khiến bạn bị rối.

Hãy dành thời gian mỗi ngày để luyện tập, khả năng phát âm của bạn sẽ được cải thiện đáng kể.

Các câu chuyện này được đọc rất chậm, bạn nên kết hợp kỹ thuật nói đổi trong quá trình nghe, đọc để rèn luyện kỹ năng nói tiếng Anh của mình tốt hơn.

Hoặc bạn có thể tìm hiểu ngay Eng Breaking, một phương pháp học độc đáo sẽ giúp khả năng nghe, nói tiếng Anh của bạn tiến bộ cực nhanh!

P.s: Nếu có khó khăn gì hoặc có góp ý thêm giá trị cho bài viết, vui lòng comment dưới bài viết này.

Nguồn:

87 COMMENTS

  • Chào bạn
   Do lỗi kĩ thuật mà bài nghe số 3 bị nhảy sang bài 4 và không có file nghe bài 4 bạn nha
   trung tâm sẽ chú ý hơn vào những bài viết tới ạ

  • Chào bạn,
   Thật vui vì thông tin chúng mình chia sẻ có ích với bạn
   Chúng mình sẽ chia sẻ nhiều thông tin hơn nữa ạ

  • Chào bạn,
   Bạn đã hoàn thành phần Assessment của bài 2 chưa ạ?
   nếu chưa thì bạn phải hoàn thành thì mới có thể học được bạn nha

 1. chào cô
  cho em hỏi là khi mà học nói đuổi mà mình nghe mà mình ko hiểu thì có hiểu quả ko cô

  • Chào bạn,
   Với khoá học của trung tâm nếu bạn học đúng lộ trình và học đến phần nói đuổi thì chắc chắn bạn đã hiểu được nội dung phần nói đuổi rồi bạn nha, phì trước khi đến phần nói đuổi bạn đã được luyện qua bước nghe ngấm trước rồi ạ.
   Cảm ơn bạn

  • Chào bạn,
   BẠn tham khảo khóa học Engbreaking của bên trung tâm nhé .
   Eng Breaking là khóa học tiếng anh giao tiếp online tập trung nhiều vào kỹ năng nghe – nói tiếng Anh và thực hành phản xạ.
   Dành cho người mất gốc hoặc mới bắt đầu học tiếng anh. Những người bận rộn không có quá nhiều thời gian và những ai muốn luyện tập để đạt 650 điểm Toeic
   Bạn sẽ học theo quy trình tự nhiên NGHE – NÓI trước, ĐỌC – VIẾT sau.
   Toàn bộ phương pháp bao gồm 12 lesson chia làm 36 chủ đề giao tiếp thú vị xoay quanh các nội dung thực tế trong giao tiếp như giới thiệu bản thân, mua sắm, du lịch, công việc,…giúp học viên luyện nghe, nói và phản xạ tiếng Anh dễ dàng. Luyện nghe – nói dễ dàng với 264 audio theo 2 tốc độ (chậm và tự nhiên) giúp người mất gốc cũng có thể nghe, bắt chước ngữ điệu của người Mỹ.
   Thông qua khóa học Bạn sẽ Tự động ghi nhớ 3000 từ vựng phổ biến sử dụng trong giao tiếp và thường gặp nhất trong các đề thi TOEIC. Áp dụng ngay trong thực tế 285 mẫu câu từ cơ bản đến phức tạp. Giao tiếp tiếng Anh trở thành phản xạ tự nhiên như người bản ngữ, không còn phải dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh khi nói như trước.
   Ngoài ra bạn còn được tặng thêm : Sách giáo trình Eng Breaking , đĩa DVD Eng Breaking, sổ tay kế hoạch hành động, tờ mục tiêu và 12 lesson bonus, 36 chủ đề giao tiếp Nâng Cao + Bản dịch tiếng Việt (Online)
   Trọn bộ Eng Breaking đang trong chương trình khuyến mại của trung tâm có giá là 490.000đ (Giá gốc 990.000đ) bao gồm cả bộ giáo trình, DVD và tài khoản học online. Trung tâm miễn phí giao hàng tận nơi trên toàn quốc.
   Để đặt mua bộ giáo trình bạn vui lòng vào link sau : https://engbreaking.com
   Rất mong được đồng hành cùng bạn

 2. Em chào cô ạ!
  Cho em hỏi, X3English mình có các bài test lớp 5 để luyện thi không ạ? Và cô có thể cho em một vài bí kíp để ôn thi nhanh, hiệu quả được không ạ? Cảm ơn cô!

  • Chào bạn,
   Cám ơn bạn đã gửi phản hồi tới trung tâm. Mỗi trường có cách ra đề thi khác nhau. Bạn có thể áp dụng các cách sau:
   · Hỏi kinh nghiệm từ các anh chị đã thi ở khóa trước
   · Sưu tập đề thi các năm và tự luyện đề thật nhiều
   · Hỏi kinh nghiệm từ các thầy cô tại trường của bạn chắc chắn họ sẽ cho bạn những lời khuyên vô cùng hữu ích
   Đề thi mỗi năm có thể khác nhau nhưng đều xuất phát từ các kiến thức cơ bạn. Bạn hãy nắm chắc kiến thức cơ bản và luyện tập thật nhiều.
   Và điều cuối cùng quan trọng nhất đó là hãy luôn học tập với 100% năng lượng và kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình.
   Chúc bạn thành công. Chúng tôi hy vọng sớm nhận được tin vui từ bạn.

  • Chào bạn,
   Đây là các bài nghe ngắn trung tâm chia sẻ để giúp các bạn luyện tập tăng kỹ năng , không phải chương trình chuyên sâu cho các cuộc thi bạn nhé!
   Cám ơn bạn

  • Chào bạn,
   Bạn có thể tham khảo thêm về khóa học giao tiếp tại đây: https://engbreaking.com
   Cần hỗ trợ thêm bất kỳ thông tin nào , bạn hãy liên hệ với trung tâm qua email : support@x3english.com hoặc gọi điện đến số điện thoại Hotline: (+84) 2473.055.899 để nhận được hỗ trợ từ trung tâm.
   Chúc bạn một ngày vui vẻ!

  • Chào bạn,
   Cám ơn bạn đã phản hồi lại trung tâm,
   Bạn có thể tìm thêm các bài nghe phù hợp với bản thân trên google hoặc bạn có thể học trên VOA Learning English sẽ có rất nhiều bài nghe hay.
   Bạn tham khảo ở link sau nhé: https://x3english.com/voa/
   Chúc bạn học tốt!

  • Chào bạn,
   Trung tâm chưa có các bài test lớp 10 , bạn có thể tham khảo các đề thi của các anh chị đi trước nhé!
   Cám ơn bạn

  • Chào bạn,
   Trung tâm rất vui khi bạn thấy các thông tin chia sẻ của trung tâm là hữu ích đối với bạn,
   Chúng tôi sẽ còn chia sẻ nhiều thông tin hữu ích hơn nữa cho bạn.
   Cám ơn bạn,
   Chúc bạn một ngày vui vẻ!

  • Chào bạn,
   Để sở hữu bộ giáo trình tự học Tiếng Anh Eng Breaking. Bạn vui lòng đặt hàng theo 1 trong 3 cách sau:
   Cách 1: Gửi đầy đủ thông tin đặt hàng: Họ tên, Số điện thoại, Địa chỉ nhận hàng tới email support@x3english.com
   Cách 2: Điền đầy đủ thông tin đặt hàng: Họ tên, Email, số điện thoại, Địa chỉ nhận hàng trên form đặt hàng tại http://engbreaking.com/
   Cách 3: Gọi điện thoại trực tiếp lên tổng đài: 02473.055.899 để đặt hàng
   Sau khi nhận được thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất để xác nhận việc đặt hàng của bạn
   Trân trọng,

  • Chào bạn,
   Các bài nghe trung tâm chia sẻ trong bài viết đó bạn nhé!
   Cám ơn bạn

  • Chào bạn,
   Các bài nghe trên trang đều không tải được bạn nhé!
   Bạn vào trang để nghe trực tiếp ạ ,
   Cám ơn bạn

  • Chào bạn
   Để có thể tải các bài nghe này về để lưu lại và nghe thường xuyên, bạn vui lòng sử dụng trình duyệt Cốc Cốc để mở bài viết này, sau đó bấm vào hình mũi tên chỉ xuống màu xanh ở góc trên cùng bên phải màn hình để tải cả 25 bài nghe ngắn này về máy
   Chúc bạn học tốt và giữ vững niềm đam mê tiếng Anh
   Cám ơn bạn

 3. Bạn nào có thể cho mình danh sách các cấu trúc ngữ pháp ở 25 bài này đc ko? Mình đang học ngữ pháp kèm nghe luôn, mong m.n giúp đỡ
  À, bạn nào còn có danh sách các động từ, tính từ, danh từ,… của 25 bài này thì gửi cho mình luôn nhé, mình cảm ơn rất rất nhiều ạ

  • Chào bạn,
   Bạn có thể tìm kiếm thêm tài liệu nghe trên google bạn nhé !
   Cần hỗ trợ thêm bất kỳ thông tin nào , bạn vui lòng liên hệ với trung tâm qua email : support@x3english.com hoặc gọi điện đến số điện thoại Hotline: (+84) 2473.055.899 để nhận được hỗ trợ từ trung tâm.
   Chúc bạn một ngày vui vẻ!

 4. Mình đang được thì bỗng nhiên ko nghe được, mở màn hình ra thì các bài nghe bị ẩn mờ không tích vào được, m đã mở đi mở lại nhiều lần mà vẫn k đc, hãy giúp mình, m mở trên điện thoại

  • Chào Hien,
   Cám ơn bạn đã phản hồi lại cho trung tâm,
   Hiện tại trang website vừa bị lỗi file nghe, trung tâm đã khắc phục xong . Bạn vui lòng thử lại nhé !
   Chúc bạn học tốt!

  • Chào bạn,
   Hiện tại trang website chưa hỗ trợ tải bài nghe xuống bạn nhé,
   Bạn có thể nghe trực tiếp tại trên website của trung tâm.
   Cần hỗ trợ thêm bất kỳ thông tin nào , bạn vui lòng liên hệ với trung tâm qua email : support@x3english.com hoặc gọi điện đến số điện thoại Hotline: (+84) 2473.055.899 để nhận được hỗ trợ từ trung tâm.
   Chúc bạn một ngày vui vẻ!

 5. rất hay ạ, ngoài 25 bài nge này còn bài nào với tốc độ như này hoặc nhanh hơn một tí để luyện nge k ạ

  • Chào Bạn,
   Trung tâm rất vui khi bạn thấy các thông tin chia sẻ của trung tâm là hữu ích đối với bạn,
   Chúng tôi sẽ còn chia sẻ nhiều thông tin hữu ích hơn nữa cho bạn.
   Cám ơn bạn,
   Chúc bạn một ngày vui vẻ!

 6. Mình muốn tải bài nghe ra USB để nghe bằng máy nghe nhac nhưng không được, Ban giáo vụ giúp mình với!

  • Chào Ngọc Hiếu,
   Sau khi có chương trình Eng Breaking trong tay bạn thực hiện theo các bước chi tiết như sau để copy dữ liệu vào USB:
   1/Bạn copy toàn bộ dữ liệu vào một máy tính bất kỳ có ổ đĩa DVD
   2/Sau đó bạn chỉ cần copy dữ liệu qua USB như cách copy các dữ liệu thông thường, …
   Video hướng dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=PDoDeynUO7Q&feature=youtu.be
   Nếu bạn vẫn không thể tự xử lý được, hãy gửi email tới: support@x3english.com hoặc liên hệ tới hotline 02473.055.899 để trung tâm có thể hỗ trợ ngay cho bạn,
   Chúc bạn học tốt

  • Chào bạn
   25 bài nghe này là phần tham khảo để bạn rèn luyện thêm về kỹ năng nghe, chúng tôi chưa có bản dịch cho các bài nghe ngắn này
   Chúng tôi khuyến khích học viên tự tra cứu cách sử dụng bằng cách sử dụng từ điển hoặc Google.
   Google là công cụ rất đơn giản và hiệu quả hiện đang được rất nhiều học viên sử dụng. Bạn có thể dùng Google Dịch để hiểu nghĩa và cách phát âm, Google Hình Ảnh để nhớ nghĩa của từ, và Google Tin Tức để biết cách sử dụng từ này trong thực tế như thế nào?
   Phương pháp này giúp bạn tăng khả năng tự nghiên cứu, tự học và giúp bạn nhớ bài lâu hơn
   Chúc bạn luôn tràn đầy năng lượng, sớm chinh phục tiếng Anh

 7. Tôi đã đăng ký học chương trình Eng Breaking nhưng vì cuối năm nhiều việc quá nên chưa thể tiếp tục theo học được. Tôi muốn tải các bài nghe ngắn này về máy để tranh thủ luyện nghe khi có thể nhưng không thể tải được. Mong add giúp đỡ. thank!

  • Hi Huyền Trâm
   Để có thể tải các bài nghe này về để lưu lại và nghe thường xuyên, bạn vui lòng sử dụng trình duyệt Cốc Cốc để mở bài viết này, sau đó bấm vào hình mũi tên chỉ xuống màu xanh ở góc trên cùng bên phải màn hình để tải cả 25 bài nghe ngắn này về máy
   Chúc bạn học tốt và giữ vững niềm đam mê tiếng Anh
   Cám ơn bạn

  • Chào Huyen,
   Để có thể tải các bài nghe này về để lưu lại và nghe thường xuyên, bạn vui lòng sử dụng trình duyệt Cốc Cốc để mở bài viết này, sau đó bấm vào hình mũi tên chỉ xuống màu xanh ở góc trên cùng bên phải màn hình để tải cả 25 bài nghe ngắn này về máy
   Chúc bạn học tốt và giữ vững niềm đam mê tiếng Anh
   Cám ơn bạn

  • Chào Anh Dương,
   Đây là 25 bài nói trung tâm đã sưu tầm để giới thiệu đến học viên. Vì vậy chỉ có 1 tốc độ.
   Tuy nhiên, do đây là bài luyện nghe nên tốc độ này là trung bình, khá dễ nghe và nói rất rõ ràng để bạn nghe được rõ
   Trong quá trình học nếu cần hỗ trợ bất kỳ thông tin gì bạn vui lòng liên hệ qua email: support@x3english.com hoặc tổng đài: 02473.055.899 để chúng tôi hỗ trợ cho bạn.
   Chúng tôi sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ bạn.
   Chúc bạn luôn tràn đầy năng lượng và sớm chinh phục Tiếng Anh
   Cám ơn bạn,

 8. Cho mình hỏi nếu mình đăng ký học thì tài khoản online dùng được trong thời gian bao lâu ạ? Có giới hạn thời gian kg? Và hiện tại chương trình còn khuyến mãi kg ạ?

  • Chào bạn
   Trọn bộ Eng Breaking đang trong chương trình khuyến mại của trung tâm có giá là 490.000đ (Giá gốc 990.000đ). Trung tâm miễn phí giao hàng tận nơi trên toàn quốc. Hiện tại mình chưa nhận được thông báo về thời gian kết thúc chương trình bạn nhé. Vậy nên chương trình có thể kết thúc bất cứ lúc nào.
   Khóa học có lộ trình là 3 tháng. Tuy nhiên, khóa học online của chúng tôi có thời hạn 6 tháng kể từ ngày kích hoạt (gấp đôi so với lộ trình), chúng tôi tin rằng với khoảng thời gian này học viên hoàn toàn có thể hoàn thành khóa học dù không có quá nhiều thời gian vì theo đúng lộ trình học viên có thể kết thúc khóa học trong 3 tháng
   Ngoài ra, sau khi tài khoản online hết hạn, bạn hoàn toàn có thể học offline thông qua bộ giáo trình và đĩa DVD và dữ liệu này là vĩnh viễn.
   Nếu bạn cần thêm bất kỳ thông tin gì, bạn vui lòng liên hệ qua email: support@x3english.com hoặc tổng đài: 02473.055.899 để chúng tôi hỗ trợ cho bạn.
   Hoặc bạn có thể đặt hàng bộ giáo trình tại đây bằng cách cung cấp: Họ tên, số điện thoại, email và địa chỉ nhận hàng. Hoặc gửi các thông tin này về email: support@x3english.com. Bên trung tâm sẽ liên hệ qua email hoặc điện thoại để xác nhận đơn hàng của bạn trong thời gian sớm nhất
   Chúng tôi hy vọng sớm được đồng hành cùng bạn trong khóa học này
   Cám ơn bạn

  • Hi Anh
   Các bài nghe này đều là giọng đọc của người bản xứ bạn nhé
   Bạn hãy luyện tập nhiều để cải thiện kỹ năng nghe của mình
   Cám ơn bạn

  • Chào Trần Hà,
   Để có thể tải các bài nghe này về để lưu lại và nghe thường xuyên, bạn vui lòng sử dụng trình duyệt Cốc Cốc để mở bài viết này, sau đó bấm vào hình mũi tên chỉ xuống màu xanh ở góc trên cùng bên phải màn hình để tải cả 25 bài nghe ngắn này về máy
   Chúc bạn học tốt và giữ vững niềm đam mê tiếng Anh
   Cám ơn bạn

  • Hi Trung,
   Do vấn đề bản quyển cho nên bạn vui lòng đăng nhập vào trang web để nghe các bài nghe.
   Nếu cần hỗ trợ bất kỳ thông tin gì bạn vui lòng liên hệ qua email: support@x3english.com hoặc tổng đài: 02473.055.899 để chúng tôi hỗ trợ cho bạn.
   Chúng tôi sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ bạn.
   Chúc bạn một ngày vui vẻ.

  • Chào bạn Huyền,
   Để có thể tải các bài nghe này về để lưu lại và nghe thường xuyên, bạn vui lòng sử dụng trình duyệt Cốc Cốc để mở bài viết này, sau đó bấm vào hình mũi tên chỉ xuống màu xanh ở góc trên cùng bên phải màn hình để tải cả 25 bài nghe ngắn này về máy
   Chúc bạn học tốt và giữ vững niềm đam mê tiếng Anh
   Cám ơn bạn

  • Chào bạn,
   Để có thể tải các bài nghe này về để lưu lại và nghe thường xuyên, bạn vui lòng sử dụng trình duyệt Cốc Cốc để mở bài viết này, sau đó bấm vào hình mũi tên chỉ xuống màu xanh ở góc trên cùng bên phải màn hình để tải cả 25 bài nghe ngắn này về máy
   Chúc bạn học tốt và giữ vững niềm đam mê tiếng Anh
   Cám ơn bạn

  • Hi Long Phi,
   Chúng tôi đã kiểm tra lại phần nghe ở 25 bài nghe ngắn thì vẫn hoạt động bình thường.
   Ở mỗi câu chuyện bạn vui lòng copy đường link từ https://
   Ví dụ câu chuyện 1. Thank you, Mom
   https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/x3english.com/20161107/1.+Thank+you%2C+Mom.mp3 thì bạn sẽ nghe được nội dung câu chuyện qua giọng đọc của thầy giáo.
   Trong trường hợp bạn vẫn không thao tác được. Bạn vui lòng gửi thông tin số điện thoại, chúng tôi sẽ hỗ trợ cho bạn.
   Cám ơn bạn,

  • Hi Minh Phi,
   Chúng tôi đã kiểm tra lại thì thấy các phần nghe đều nghe được bình thường. Bạn vui lòng thử lại trên một máy tính khác mà vẫn xảy ra trường hợp tương tự hãy liên hệ ngay cho chúng tôi, chúng tôi sẽ hỗ trợ cho bạn.
   Bạn vui lòng gửi thông tin số điện thoại cho chúng tôi, chúng tôi sẽ tư vấn kỹ hơn cho bạn.
   Cám ơn bạn.

  • Chào bạn,
   File audio vẫn có thể tải về máy tính nghe bình thường, bạn thử tải lại trên một trình duyệt khác nhé hoặc kiểm tra lại phần mềm download của bạn.
   Chúc bạn học tốt,

  • Chào bạn,
   25 bài nghe này được trung tâm lựa chọn rất kỹ để gửi tới các bạn. Các bài nghe này không có trong phương pháp Eng Breaking bạn nhé.
   Phương pháp Eng Breaking gồm 12 bài học là các chủ đề quen thuộc trong đời sống hàng ngày. Các bài nghe trong Eng Breaking có 2 tốc độ Begin và native giúp bạn luyện nghe – nói một cách đơn giản và có thể giao tiếp tự nhiên sau 3 tháng học theo đúng lộ trình.
   Best Regards,

  • Chào bạn
   Trung tâm hiện chưa có cái bài test cho học viên, chúng tôi chỉ cung cấp các khóa học giao tiếp online. Điểm mạnh của các khóa học này là trung tâm đã đưa ra một lộ trình cụ thể cho học viên từng nhiệm vụ và cách thực hiện nhiệm vụ ấy theo từng ngày, người học có thể tự lựa chọn thời gian học bất cứ khi nào rảnh; các nội dung học đều có bản dịch Tiếng Việt, được vận dụng 3 kỹ thuật nền tảng: Nghe ngấm – Nói đuổi- Phản xạ đa chiều. Và đặc biệt trung tâm sẽ luôn hướng dẫn, hỗ trợ và nhắc nhở học viên hoàn thành bài học qua hệ thống online hàng ngày, hàng tuần.
   Nếu bạn cần thêm bất kỳ thông tin gì, bạn vui lòng liên hệ qua email: support@x3english.com hoặc tổng đài: 02473.055.899 để chúng tôi hỗ trợ cho bạn.
   Cám ơn bạn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here