Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu kích hoạt tài khoản học trực tuyến…

*** LƯU Ý: X3English đang trong thời gian nâng cấp, bảo trì hệ thống nên chúng tôi cần từ 1 - 2 ngày để xử lý yêu cầu kích hoạt của bạn.

Sau khi Yêu cầu kích hoạt được xử lý thành công, chúng tôi sẽ thông báo đến email bạn đã đăng ký.

Thời hạn sử dụng khoá học: 180 ngày (6 tháng) - kể từ ngày kích hoạt.

Bản dịch tiếng Việt đã được cập nhật chi tiết tại từng bài học trực tuyến.

Tài khoản đăng nhập hệ thống học trực tuyến X3English để học Eng Breaking của bạn sẽ được chúng tôi gửi tới email bạn đã đăng ký.

Trân trọng, 

Trung Tâm Tự Học Tiếng Anh X3English