Hoàn thiện hồ sơ Chuyên viên Internet Marketing

HOÀN THIỆN HỒ SƠ ỨNG TUYỂN

Chúc mừng bạn đã đăng ký ứng tuyển vị trí Chuyên viên Internet Marketing tại Trung tâm Tự học Tiếng Anh X3English.

Và dưới đây là những bước tiếp theo bạn cần làm để hoàn thiện hồ sơ

Bước 2/3: Tải xuống mẫu hồ sơ ứng tuyển Chuyên viên Internet Marketing

Click vào đây để tải xuống mẫu hồ sơ ứng tuyển Chuyên viên Internet Marketing.

Bước 3/3: Điền đầy đủ thông tin và Gửi hồ sơ ứng tuyển vị trí Chuyên viên Internet Marketing

  • Điền đầy đủ các thông tin X3English yêu cầu trong hồ sơ ứng tuyển.
  • Gửi hồ sơ ứng tuyển vào email: tuyendung@x3english.com
  • Tiêu đề email vui lòng ghi rõ: Ứng tuyển vị trí Chuyên viên Internet Marketing - Họ tên.

Bộ phận nhân sự sẽ tiếp nhận, xem xét hồ sơ và liên hệ với các ứng viên đạt yêu cầu để mời tham gia phỏng vấn

Trung tâm Tự học Tiếng Anh X3English