Chương trình khuyến mại sẽ bắt đầu từ 0h00 ngày 25/05/2020 đến hết ngày 27/05/2020. Vui lòng quay lại sau!
Chờ trong giây lát! Bạn đang được đưa trở lại trang chính

Chờ trong giây lát.

Bạn đang được đưa trở lại trang chủ.

Thông Tin Gia Hạn Khóa Học

Eng Breaking

Ulti Pronun

Chọn khóa học muốn gia hạn.

  • Eng Breaking – Phí gia hạn 290.000 VNĐ
  • Ulti Pronun – Phí gia hạn 490.000 VNĐ

Giá Khuyến mại: (Chương trình đã kết thúc)

  • Eng Breaking – Giá KM 190.000 VNĐ
  • Ulti Pronun – Giá KM 390.000 VNĐ