Nhận ngay 1 tháng gia hạn miễn phí… Gia Hạn Eng Breaking

… khi đăng ký gia hạn khóa học Eng Breaking

Đăng ký gia hạn Eng Breaking ngay với giá 290,000 đồng để được:

  • Gia hạn thời gian học Eng Breaking thêm 6 tháng + 1 tháng
  • Tiếp tục có quyền truy cập vào tài khoản học trực tuyến Eng Breaking. 
  • Ban giáo vụ X3English đồng hành và thúc đẩy tiến độ học Eng Breaking của bạn qua email…

Đặc biệt, như đã hứa…

… bạn sẽ được nhận 1 tháng gia hạn miễn phí khi đăng ký gia hạn khóa học Eng Breaking ngay hôm nay!

Không biết đã bao nhiêu lần con người buông tay từ bỏ khi mà chỉ một chút nỗ lực, một chút kiên trì nữa thôi là anh ta sẽ đạt được thành công.

Elbert Hubbard

Chặng đường chinh phục tiếng Anh của bạn cùng X3English vẫn còn dang dở, hãy mau điền thông tin để đăng ký gia hạn khóa học của bạn ngay!

Nhanh lên! Chỉ còn 17 suất ưu đãi cho gói gia hạn này!