Thông báo Kết Thúc Trải Nghiệm Miễn Phí Core Pronun

Chương Trình Trải Nghiệm Miễn Phí khóa học Core Pronun đã kết thúc từ ngày 09/09/2017!

​Nếu bạn thực sự muốn cải thiện toàn diện khả năng Phát Âm tiếng Anh của mình, hãy click vào đây để tìm hiểu thêm về Ulti Pronun!

Chương Trình Luyện Phát Âm Chuẩn Anh Mỹ - Ulti Pronun

Giúp bạn nói tiếng Anh chuẩn như Tây chỉ sau 32 ngày luyện tập!​