Cảm ơn bạn đã tham gia Eng Breaking – Challenge To Change

Cảm ơn bạn đã tham gia

Eng Breaking - Challenge To Change

Video thử thách của bạn đã được ghi nhận
BTC sẽ phản hồi cho bạn ngay khi có kết quả
qua Email vào cuối tháng này.
Hãy chú ý email để nhận giải bạn nhé!