Ulti Pronun – Đặt Hàng

Thông Tin Đặt Hàng

Chương Trình Ulti Pronun
Giá Gốc: 1.990.000 VNĐ

Ưu Đãi Đặc Biệt

Chỉ Còn: 990.000 VNĐ  (Giảm 51%)

Nhanh Lên! Chỉ Còn8 Bộ Sản Phẩm và Quà Tặng!

Chi tiết Chương Trình

Level: Mọi đối tượng

Setting: Học Online

Course Length: 1 tháng

Trọn bộ Ulti Pronun

  • Tài khoản học trực tuyến X3English
  • Giáo trình Ulti Pronun
  • 3 module từ trình độ cơ bản đến nâng cao của hệ thống phát âm chuẩn Anh Mỹ
  • 103 video hướng dẫn và thực hành luyện tập hàng ngày