Hotline: 02 473 055 899

Thông Tin Đặt Hàng

 • Chương Trình Ulti Pronun

  Giá Gốc: 1.990.000 VNĐ


  Ưu Đãi Đặc Biệt

  Chỉ Còn: 990.000 VNĐ (Giảm 51%)

Chi tiết Chương Trình

Level: Mọi đối tượng

Setting: Học Online

Course Length: 1 tháng

Trọn bộ Ulti Pronun

 • Tài khoản học trực tuyến X3English
 • Giáo trình Ulti Pronun
 • 3 module từ trình độ cơ bản đến nâng cao của hệ thống phát âm chuẩn Anh Mỹ
 • 103 video hướng dẫn và thực hành luyện tập hàng ngày