Đặt hàng Eng Breaking thành công – Tìm hiểu Coaching sau

Thank You and Welcome!

Bạn thân mến, 

Cảm ơn bạn và chào mừng bạn đã cùng chúng tôi tham gia hành trình chinh phục tiếng Anh cùng Eng Breaking.

Trung Tâm X3 English sẽ gọi điện lại để xác nhận đơn hàng và chuyển bộ chương trình tới cho bạn trong thời gian sớm nhất!​

Nếu bạn có câu hỏi / cần giúp đỡ? Đừng lo, đội ngũ trợ giảng và ban giáo vụ luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn!

Bạn có thể gửi câu hỏi qua email support@x3english.com hoặc qua điện thoại​ 02.473.055.899 (Điện thoại được trả lời từ thứ hai tới thứ 6, 8:00 đến 17:30) 

Vì sự thành công của bạn!

Nền tảng tự học tiếng Anh

Đơn giản - Hiệu quả - Thành công cho mọi đối tượng

02473 055 899