Hotline: 02 473 055 899

Thông Tin Đặt Hàng

 • Chương Trình Com Fluency

  Giá Gốc: 4.990.000 VNĐ


  Ưu Đãi Đặc Biệt

  Chỉ Còn: 1.490.000 VNĐ (Giảm 71%)

Nhanh lên! chỉ còn 7 Bộ Sản Phẩm.

Chi tiết Chương Trình

Trình độ: Nâng cao

Hình thức: Học Online

Thời gian học: 4 tháng

Trọn bộ Com Fluency

 • Tài khoản học trực tuyến X3English.
 • 16 bài với 64 chủ đề tiếng Anh công sở.
 • Thẻ kích hoạt tài khoản.
 • Giáo trình Com Fluency (2 tập sách in).
 • Sổ tay kế hoạch hành động.
 • Thẻ mục tiêu học tiếng Anh.