Hotline: 02 473 055 899

Thông Tin Đặt Hàng

Chương Trình Com Fluency

Giá Gốc: 4.990.000 VNĐ


Ưu Đãi Đặc Biệt

Chỉ Còn: 1.490.000 VNĐ (Giảm 71%)

Nhanh Lên! Chỉ Còn 8 Bộ Sản Phẩm và Quà Tặng!

Nhanh lên! chỉ còn 9 Bộ Sản Phẩm.

Chi tiết Chương Trình

Trình độ: Nâng cao

Hình thức: Học Online

Thời gian học: 4 tháng

Trọn bộ Com Fluency

  • Tài khoản học trực tuyến X3English.
  • 16 bài với 64 chủ đề tiếng Anh công sở.
  • Thẻ kích hoạt tài khoản.
  • Giáo trình Com Fluency (2 tập sách in).
  • Sổ tay kế hoạch hành động.
  • Thẻ mục tiêu học tiếng Anh.