Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành áp dụng với DVD dữ liệu Eng Breaking như sau:

Điều kiện bảo hành:

Sản phẩm được bảo hành miễn phí nếu sản phẩm hội đủ các điều kiện sau:

  • Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật do nhà sản xuất.
  • Còn trong thời hạn bảo hành.

Các trường hợp không được bảo hành:

  • Hao mòn cơ học, trầy, xước DVD.
  • DVD hỏng do lỗi của người sử dụng như va chạm vật cứng, rơi vào nước hoặc hóa chất, để DVD ở nhiệt độ cao.

Thời hạn bảo hành: 6 tháng (kể từ ngày nhận hàng).