Download 509 Common Expressions

24 trang PDF và 44 file audio này sẽ mang đến cho bạn:

  • 509 mẫu câu được người bản xứ dùng 80% trong giao tiếp hàng ngày.
  • Chia thành 44 chủ đề (audio) thông dụng cho bạn linh hoạt trong mọi tình huống.
  • Bản dịch Anh – Việt giúp bạn sử dụng đúng ngữ cảnh và hiểu đúng ý người nói.
  • Mẫu câu đa dạng giúp bạn thành người giao tiếp tiếng Anh cực chuyên nghiệp.

Native One to One - Học Tiếng Anh 1 Thầy 1 Trò Với Người Nước Ngoài

Không còn lo lắng, ngại ngùng khi phải nói tiếng Anh. Giáo viên nước ngoài cùng luyện tập và sửa lỗi 1 kèm 1. Giao tiếp tiếng Anh trôi chảy và hoàn toàn chỉ sau 3 tháng.

 
Kháp phá Native 1 to 1