181115 Trọng Vẫn đang test form Native 1 to 1

Hotline: 02 473 055 899

Thông Tin Đặt Hàng

Chi tiết Chương Trình

Level: Mọi đối tượng

Setting: Học Online

Course Length:

  • Gói 8 buổi: 1.190.000 VNĐ (148.750 VNĐ/buổi)
  • Gói 12 buổi: 1.590.000 VNĐ (132.500 VNĐ/buổi)
  • Gói 24 buổi: 2.990.000 VNĐ (124.583 VNĐ/buổi)

© Native 1 to 1 by X3English | Quy Định Chung | Contact Us