FREE DOWNLOAD

Bộ Mind Map Sáng Tạo: 12 Thì Tiếng Anh

Giúp bạn dễ dàng ghi nhớ kiến thức 12 thì tiếng Anh và sử dụng linh hoạt trong giao tiếp thực tế

Bạn Sẽ Nhận Được:

12 thì tiếng Anh dưới dạng mindmap trực quan, dễ nhìn, dễ nhớ.

2 lưu ý quan trọng nhất giúp bạn tránh mắc phải sai lầm khi sử dụng tiếng Anh.

Đặc biệt: Mẹo 5 bước ghi nhớ giúp bạn ghi nhớ nhanh 12 thì tiếng Anh.

12 thì tiếng Anh được chia ra, sắp xếp thành 3 thì chính với đầy đủ cấu trúc, dấu hiệu nhận biết, cách sử dụng cho bạn dễ tra cứu.

"

Thực sự quá hạnh phúc!

Lần đầu tiên thấy 12 thì tiếng Anh dễ nhớ như vậy. Mind map của bạn thật tuyệt vời.

Nhờ mẹo ghi này mà vừa rồi mình đạt điểm 10 môn tiếng Anh đầu tiên trong đời. 

Cảm ơn X3English rất nhiều!


Đức Anh Thanh Xuân, Hà Nội

arrow-down

Nhận Mind Map 12 Thì Tiếng Anh Để Đột Phá Ngay!

@ Copyright 2019 X3English - All rights reserved